Keskkonnahariduse konverents: Aivar Auväärt-Geotermaalenergia

Eelmise kuu lõpus toimus Keskkonnaameti eestvedamisel järjekordne konverents. Kuna sel korral oli teemaks "Rikkus meie jalge all", siis said sõna ka geoloogid. Head kuulamist ja vaatamist!
Aivar Auväärt / Eesti Geoloogiateenistus, nõunik, PhD

Hoonete suurem energiaefektiivsus on tähelepanu all kogu Euroopas. Ligi 40% kogu Euroopa Liidu energiatarbest moodustavad hooned ja seetõttu on oluline liginullenergiahoonete arvu suurendamine ning hoonete energiatõhususe rahastamisele suunatud toetusskeemide loomine. Maapõueenergiat on EL-is esile toodud kui keskkonnasõbralikku taastuvenergialiiki. Maapõueenergia tekib päikeseenergia salvestumisel maapinda või Maa sügavusest leviva soojusena. Tavapäraselt kasutatakse Eestis madalatemperatuurilist maapõueenergiat. Maapõues sügavamal kui 500 m peituva keskmise ja kõrgetemperatuurilise energia potentsiaali Eestis põhjalikumalt uuritud ei ole. Eesti Geoloogiateenistuse eesmärkideks on uue projekti käigus uurida maapõueenergia rakenduste kasutatavust Eestis, samuti kaevandus- ja merevee soojusenergia rakenduste kasutuspotentsiaali.


Eelmine
Keskkonnahariduse konverents: Kalle Kirsimäe-Maapõu meis endis ja meie ümber
Järgmine
Keskkonnahariduse konverents: Hardi Aosaar-Rohepöörde mõjust maavarade nõudlusele

Vastused puuduvad

Email again: