Droonid geoloogias

"Küllap on paljud inimesed kuulnud mõnel vaiksel suvepäeval tugevat suminat ja peale paari peakeerutust märganud taevas lendavat masinat, mida juhib salapärane operaator. Droonide hinnad ning nende kasutamiseks vajalik oskuste hulk on viimase viie aasta jooksul kolinal alla tulnud ja samaväärselt on kasvanud ka nende hulk taevas. Nii on droonipildid või -videod, mis aastat paar tagasi ahhetama võtsid, juba näiteks „Aktuaalse kaamera“ või „Osooni“ igapäevane osa. Inimesi paneb droone ostma võimalus näha enda valitud ajal ja kohas neid huvitavaid objekte, nagu paljand või naabrinaine, õhust, st nurkade ja distantside pealt, mida meie isiklik keha kasutada ei luba. Uued vaatenurgad aga on alati toonud kaasa ka asjadest arusaamise muutumise." kirjutab Tartu ülikooli teadur Marko Kohv Eesti Geoloogi portaalis.

Geoloog leiab end tihti olukorrast, kus huvitavad objektid on koolis õpetatud viisidel mõõtmiseks/uurimiseks liiga ohtlikud (kõrged paljandid), õrnad (pehmetest setetest nõlvad), kiiresti muutuvad (rusuvoolud) või vaid loetud tundide jooksul avatud (ehitussüvendid). Halvemal juhul on tegu kombinatsiooniga loetletud omadustest. Samas on kiusatus suur, sest just sellistes kohtades toimuvad geoloogilised protsessid otse meie „silme all“ või on kõige paremini jäädvustatud kunagised sündmused. Eks siis paneme kiivri pähe ja otsime välja alpinistivarustuse, kui on vaja kõrget paljandit kirjeldada. Veelgi sagedamini aga eeldame, et paljandi ligipääsmatu ülaosa on „sama“ nagu eemal ligipääsetavas kohas kirjeldatu. Seega oleks hädasti vaja mingit abilist, millel oleks küljes vähemalt geoloogi silm ja suuremalt unistades ka vasar või mis iganes meelepärane töövahend. Traditsiooniliselt on välitööl viibiva teadlase esimeseks valikuks „vabatahtlikuna“ mõni tema magistrant või doktorant, aga need võimalused on tänapäeval kahtlemata sama defitsiitsed kui või või sokid 1990ndate aastate alguse Eesti Vabariigi kaubandusvõrgus.

Elektroonika ja erinevate sensorite miniaturiseerimine ning suurema energiatihedusega liitiumiakude ilmumine, mida aitas vedada nutitelefonide tulek, avas tee suhteliselt odavate ning kergesti juhitavate lennumasinate ilmumisele poelettidele umbes 2010. aasta paiku. Oli ju varemgi mudellennundus olemas, aga ilma GPSita puudus võimalus nende vabamaks lennutamiseks. Sõna „droon“ ilmus ajakirjandusse aga ca 15 aastat varem, kui kaugjuhitavaid lennumasinaid hakati Ameerika Ühendriikide poolt laialdaselt kasutama Lähis-Ida sõdades pahalaste ohutuks mahatapmiseks. Sellest ajast peale on sõnale „droon“ jäänud külge pisut ebameeldivat hõngu ja nii kasutatakse tänapäeval teaduskirjanduses pigem termineid SUAV (small unmanned aerial vechicle), RPAS (remotely piloted aerial system).
Ameerika Ühendriikide õhujõudude droon MQ-9 Reaper treeninglennul (Foto: Wikipedia)

Igatahes olid uute mänguasjade ilmumisel kohe platsis ka geoloogid ja geomorfoloogid, kes nägid hoobilt suurt potentsiaali saada endale tehniline abimees tujukate kraadiõppurite armee täiendamiseks. Varem olid nad pidanud ostma väga kallist mehitatud helikopteriaega või lennutama kaameraid õhupallide või lohedega. Nii käisid Eesti rabasid paarkümmend aastat tagasi lohedelt pildistamas ameeriklastest abielupaar Aberid, kelle blogi Eestis käikudest on siiani veebis olemas.

Saadjärv Aberite lohe pealt pildistatuna (Foto:geospectra.net)

Igatahes ostsid paljud endale tänagi suurima droonitootja ühe esimestest mudelitest DJI Phantom 1 või ise kokkupandava FC450 komplekti, lendasid selle tüüpiliselt puruks ja said esimesed pildid teisel katsel. :) Tekkis kohe ka lai ring iseehitajaid, kes põhiliselt foorumite kaudu jagasid kogemusi nende aparaatide ehitamisest. Sellest kogukonnast sündis tänaseks üks võimekamaid vabavaralisi droonidele mõeldud „ajusid“ Pixhawk.

Eks geoloogid saatsid neid esimesi droone just nendesse kohtadesse, kuhu ise minna ei saanud, nagu näiteks aktiivse vulkaani kraatrisse või mäest alla tormavat rusuvoolu filmima. Enamasti jäi aga asi mõjusa illustreeriva pildi/video tasemele, mida oli hea huvi äratamiseks populaarteaduslike tekstide algusesse panna. Suur edasiminek oli fotodel põhineva 3D modelleerimist automatiseeriva tarkvara ilmumine, mis ajaliselt langes droonide tulekuga üsna hästi kokku. See fotogrammeetria haru võimaldas juba droonipiltidest ortofotosid ja maapinnamudeleid ehk siis „midagi kasulikku“ tegema hakata ning droonide kasutamine kasvas maateadustes plahvatuslikult. Esimesed rakendused olid põhiliselt seotud (maa)pinnamudelitega.


Isiklik droon võimaldas teha pilte just ennast huvitavas kohas ja ajal ning näha asju enam-vähem inimesele ka maapinnalt „tajutavas“ skaalas (pildikeeles rääkides pikslisuurusega 1–3 cm). See viimane omadus täitis lõpuks piinava tühiku kaugseire lahutus/katvus-jadas: maapealne vaatlus–droon–lennuk–satelliit.

Maapinna kõrgusmudelite puhul kasutatakse üsna laialt lennuki tüüpi droone, sest need on energiasäästlikumad ja võimaldavad katta oluliselt suuremaid alasid. Nende peamiseks puuduseks võrreldes kopteri tüüpi drooniga on oluliselt suurem risk purunemiseks (kiirus maandumisel), samuti ei saa neid kasutada vertikaalselt huvitavate objektide uurimiseks. Uuemaks lahenduseks on kopteri ja lennuki hübriidid, mis mõningaste mööndustega ühendavad mõlema tüübi head omadused.

Ekraanitõmmis Pakri panga 3D mudelist (Autor: Marko Kohv)

Geoloogidele oli ja on siiani eriline maiuspala paljandite 3D mudelid, kus näiteks kihipaksusi saab mõõta juba mudelitelt. Kusjuures droonile on kättesaadav kogu paljandi vertikaalne ulatus, mitte vaid alumised 2 meetrit. Niiviisi jäädvustatakse paljand „igaveseks“ virtuaalselt ja meile jääb vähemalt midagigi näidata tulevastele põlvedele suletud või kinnikasvanud nõlvade asemel. See on eriti oluline linnakeskkonnas, kus geoloogilist huvitavat informatsiooni tekib tegelikult palju, kuid see on avatud väga lühikest aega ehitussüvendites. Ka mäenduses on need 3D mudelid heaks võimaluseks kiiresti ja odavalt seirata karjääride edenemist ning mudelite omavahelise võrdluse abil hinnata kaevandamis-, kaeve- ja laomahte jne.

DJI Phantom 2 töötlemata pilt taevalaotusest (Foto: Marko Kohv)

Peab ütlema, et esimeste laiatarbedroonide pildikvaliteet oli kehvake, „kalasilm“-objektiivid tegid nende edasise töötlemise keerukamaks, droonid ise kippusid „ära lendama“ jne. See viimane omadus oli enamasti küll kasutaja süü… Kui ma oma esimese DJI Phantom 2 pensionile saatsin ja lennulogid üle vaatasin, siis sain tulemuseks, et keskmiselt kord kümne lennu kohta juhtus temaga midagi mitte-nii-toredat. Ükskord käisime teda Umbusi soos 9 inimesega otsimas – leidsime, ja rõõm oli suur! :) Täna on droonid juba oluliselt töökindlamad, kuid siiski meenuvad kuskil konverentsil kuuldud kuldsed sõnad „ära osta endale drooni, mille allakukkumist sa välja ei kannata“ – küll ta millalgi kukub. Õnneks on ka Eestis saadaval kindlustus, milleta kallimat kraami lennutades käed ikka higiseks läheks.

Taaskohtumine Umbusi soos. Rõõm on suur kui "kadunud poeg" jälle üles leitakse (Foto: Marko Kohv)

Tänaseks on poest võimalik saada väga korraliku pildikvaliteediga ning stabiliseeritud kaameraga droon umbes 1500 euro eest. 5000 euro eest saab juba mitme vahetatava kaameraga mudeleid. Sammuke peale droonide tulekut hakati nende jaoks kõikvõimalikke sensoreid kohendama. Täna on droonidele saadaval nii lidar, multispektraal-, hüperspektraal- ja termokaamerad. Põhilised piiravad tegurid on kaal ja energiatarve, mis mõlemad on otseselt seotud drooni akude ja lennuajaga. Suurima paindlikkuse annab iseehitamine, sest siis saab komponente tasapisi uuendada, mis valmiskomplektide puhul pole üldjuhul võimalik. Pikemas perspektiivis on see üsna oluline, sest drooniga käib kaasas tavaliselt mitu akukomplekti, maapealne baasjaam koos sidelahendustega ja nende hind moodustab päris olulise osa kogu pakist.

Sensorid ja rakendused

RGB kaamerad. Tavalised kompaktfotokaamerad, mis salvestavad kolme „värvi“ ehk spektrivahemikku. Üldiselt kasutatakse lainurkläätsi ning päästikimpulss tuleb lennukontrollerist. Sinna on lennuplaneerimistarkvara (Pixhawk' puhul Mission planner) abil eelnevalt koostatud lennuplaan, kus määratakse ka pildistamiskohad. Enamus kaardistamisi toimubki praegu automaatrežiimis varasemalt koostatud lennuplaani põhjal, seda nii tavakaamerate kui ka teiste sensorite puhul. Paljandite puhul peab aga kasutama käsirežiimi, sest vertikaalse seina läheduses ei saa GPS signaalile enam kindel olla. Põhiliseks tooteks on fotogrammeetria (structure-from-motion, SfM algoritmid) abil fotodest koostatud kõrgusmudelid ja nende aegread. Kuna droonilt on võimalik saavutada väga suur detailsus nii ajas kui ka ruumis, siis on see avanud täiesti uusi geoloogiliste protsesside jälgimise võimalusi. Nii on võimalik suhteliselt väikese eelarvega droonide abil uurida näiteks rabenemise kiirust paljandil ülepinnaliselt; jälgida erosioonivormide või maalihete arengut kohtades, kus kontaktmõõtmisi pole võimalik teha jne.

Multispektraalkaameraid (kuni kümmekond salvestatavat spektrivahemikku) kasutatakse peamiselt taimestiku uuringuteks, sest nad salvestavad lisaks nähtavale spektrile ka lähi-infrapuna osa, mis on hästi tundlik klorofüllile. Nii on põhiline kasutus põllumajanduses, kus saab näiteks jälgida taimestiku väetamisvajadust või veepuudusega kaasnevat stressi. Kuna aga vee „saadavusega“ võivad olla seotud geoloogilised struktuurid, nagu lõhevööndid või erinevate kihtide avamused, siis kasutatakse sellise sensori andmeid ka geoloogilisel kaardistamisel. Multispektraalkaamerad on hinna ja kaalu poolest samas klassis tavaliste fotokaameratega ning tänasel päeval on olemas ka automatiseeritud töövood nende andmete töötlemiseks. Samas on tulemuste interpreteerimine keerukam kui tavafotode puhul.

Multispektraalkaamera foto põllumajandusmaastikest (Foto: pixelteq.com)

Hüperspektraalkaamerad (sajad salvestatavad spektrivahemikud) võimaldavad teha mineraloogilist lauskaardistamist üle kogu kivimi avamuste. Oluline on küll meeles pidada, et kaamera „näeb“ ainult pealmist pinda, mis võib olla õhuke kate (tolm, veega peale kantud või murenemiskoorikud jne). Droonidel kasutatavate seadmete hind algab 50 000 eurost ning saadud andmemahud on väga suured ja andmete järeltöötlus on töömahukas. Kasutatakse peamiselt maavarade otsingulistel kaardistamistel.

Termokaamerad võimaldavad näha pindade temperatuurierinevusi, kalibreerituna ka temperatuure absoluutskaalas. Seadmed on tavakaamerast suurusjärgu võrra kallimad, aga kaaluvad umbes sama palju. Kasutatakse palju vulkanoloogias, näiteks laavavoolude või arenevate lõhesüsteemide kaardistamiseks. Hüdrogeoloogias on võimalik kaardistada suhteliselt külma või sooja põhjavee sissevoolu alasid (allikaid). Yellowstone´is kaardistati näiteks termokaamera abil kohe-kohe varisema hakkavaid kaljuseina osi. Need olid termokaameraga nähtavad, sest jahtusid isoleerivate pragude tõttu oluliselt kiiremini kui massiivne seinaosa.

Kihtvulkaan St Helen's (USA, Washingtoni osariik) fotol ja termokaamera salvestisel (Foto: volcanoes.usgs.gov)

Lidarid ehk laserskannerid on (veel) üsna kallid, maksumusega minimaalselt paarikümne tuhande euro kanti. Nende tugevus fotogrammeetria ees tuleb ilmsiks taimestikuga, eriti puudega kaetud aladel, sest erinevalt fotogrammeetriast suudab lidar skannida maapinda ka üsna tiheda taimestiku all. Samuti on pisut parem täpsus ja ta pole nii tundlik keskkonna suhtes (päikesepaiste, varjud, peegeldused jne). Samas on need sensorid lisaks hinnale ka kaalu poolest toekamad ja nõuavad kandmiseks suuremaid droone. Põhiliselt kasutatakse neid geoloogias 3D mudelite loomiseks, kus täpsus on esmatähtis, näiteks mäenduses. Samuti kasutatakse neid palju rannikuseires, sest teatud tüüpi lidarid suudavad kaardistada ka madalamat merepõhja samaaegselt maapinnaga. Huvitav variant on SLAM algoritmide abil reaalajas näiteks (kaevandus)käikude ja koobaste kaardistamine, kus droon kasutab navigeerimiseks lidari või stereokaamerate abil reaalajas loodud ruumimudelit. Kuna lidartehnoloogia on üks võtmekohti ka autonoomsete autode puhul, siis on lähiajal loodetavasti ees oluline hinnalangus ja teisalt automaatsete töötlusalgoritmide arendus.

Eestis on olemas kõik ülal loetletud sensorid, välja arvatud hüperspektraalkaamera. Eestis on ka kaks rahvusvaheliselt tuntud droonitootjat – Threod ja ELI, kes teevad koostööd peamiselt Tallinna Tehnikaülikooliga. Maaülikooli soetatud suhteliselt värske lidarsensor lendab just Threod'i toodetud drooniga. Sensorite arendamisega tegeleb Tõravere Observatoorium. Rakendusliku ja avaldatud teadustööni on küll siiani jõutud ainult TÜ geoloogia osakonnas, kus uuriti droonide abil laugaste käitumist põlevkivikaevanduse kõrval olevas Selisoos Ida-Virumaal.

Marko Kohv Laukasoos drooni lennutamas (Foto: Marko Kohv)

Mujal maailmas on droone edukalt kasutatud magnetomeetrite tassimiseks metalliliste maavarade otsingutel või siis vulkaanidest välja paiskuvatest gaasidest ja tuhast proovide võtmiseks. Ka TÜ geoloogia osakond arendab praegu magnetomeetrit, mida oleks võimalik lähitulevikus drooniga lennutada. Metaanidetektorid on samuti juba droonidega ühte heitnud, peamiseks huviks on gaasitööstusega või frakkimisega seotud ja ka looduslike metaaniallikate kaardistamine. Paistab, et praegu ollakse veel plahvatusliku arengu faasis, sest praktiliselt igas kuus tuleb teateid eksperimentaalsetest sensoritest, mida on droonidele kohandatud.

Droonide enda põhiline arengusuund on pardal oleva arvutusvõimsuse kasv koos reaalajas ruumimudelite loomisega erinevate sensorite kombineeritud sisendite abil. Nii saab nendega turvaliselt lennata ja orienteeruda järjest kitsamates oludes, sh maa all või siseruumides. Teiselt poolt otsitakse võimalusi lennuaja pikendamiseks näiteks liitiumakude asendamisega vesinikul töötavate kütuseelementide vastu. Uued ülikerged komposiitmaterjalid ja sensorid lubavad juba ehitada ka praktiliselt piiramatu lennuajaga päikesepaneelidelt energiat korjavaid droone. Suuremate alade kiiremaks uurimiseks on sobilik parve (swarm) lahendus, kus üks võimsam droon tassib huviala kohale kümneid/sadu väiksemaid, lühema lennuajaga käsilasi, kes kiiresti katavad sünkroniseeritult huviala ning siis korjatakse jälle suure drooni peale kokku. Parvetehnoloogia ilusat näidet sai näha CES 2018 näitusel Las Vegases, kus sünkroniseeritult tegi valgusmängu 250 Inteli drooni.

Inteli droonid Las Vegase taevas (Foto: reviewjournal.com)

Tehnilise innovatsiooniga seega probleeme eriti pole, pigem esinevad takistused seadusandluses. Näiteks ei ole ei lidar ega ka fotogrammeetriliselt saadud maapinnamudelid praegu kasutatavad ametlikus markšeidermõõdistustes*. Eestis on selleks otstarbeks droonide kasutamist uuritud nii TTÜs kui ka Steigeris ja J. Viru Markšeideribüroos. Loodetavasti see lähiajal muutub, sest nende meetodite täpsus on teadustöödega kinnitatud ning saadud ruumimudelid suurusjärkude võrra suurema punktitihedusega kui kontaktmõõtmistel võimalik saavutada.

Eesti õhuruum on praegu droonitaja jaoks vist kuldajas, sest droonide kasutamiseks on piiranguid suhteliselt vähe. Ilmselt see aga lähiaastatel muutub, sest EL on välja töötamas uusi, sootuks karmimaid reegleid praegu Eestis kehtivatega võrreldes. Igatahes on selge, et droonid on juba tugevalt kanda kinnitanud maateadustes ning järjest enam muutumas tavapäraseks töövahendiks. Ja mis siin salata, Eestimaa on ülevalt vaadates kohati väga ilus!

Kes  tahab droonidest ja nende kasutamisest rohkem teada, seda ootame juuli lõpus-augusti alguses toimuvasse suvekooli Tartus. Ka Eesti Geoloog annab loodetavasti ürituse kajastusele omapoolse panuse, et kõik droonihuvilised suvekooli jõuaksid. 

Autor:

Marko Kohv - Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia teadur (PhD geoloogia)

Toimetas:  Aivo Averin

* markšeidermõõdistus - mäetööstuslik mõõdistus

Eelmine
Geoloogiline sõnastik
Järgmine
Varajane elu Maal – vastus peitub soolades

15 vastust

Email again:
collin 5. august 2020
LAENU VAHELISTE INFOLEHTIDE VÕRGUS ILMA DÜNAAMILISE TEAMI KOHAL

Kas otsite laenu oma tegevuse taaselustamiseks kas projekti lõpuleviimiseks või vajate raha muudel põhjustel?

Isegi kui olete oma riigis ummikus ja teil pole juurdepääsu finantseerimisele, võtke ühendust selle e-posti aadressiga: nathaliecredit1@gmail.com, et saada teavet probleemideta laenude andmise ja finantseerimise tingimuste kohta ning hüvasti jätta oma rahalisi probleeme.

Pange tähele valdkondi, kus saame teid aidata oma projektides või ummikseisu lahendamisest

* Rahaline

* Investeerimislaenud

* Isiklikud laenud

Ps: teadke, et töötame teie rahuloluga. Võite jälgida oma faili veebis, et teada saada selle edenemist.

Palun võtke minuga ühendust e-posti teel: nathaliecredit1@gmail.com
Mike Morgan 27. oktoober 2020
Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for

business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear

your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (muthooth.finance@gmail.com) Call or add us on what's App +91-7428831341
Mike Morgan 26. august 2021
Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score.
Personal Loans (Secure and Unsecured)
Business Loans (Secure and Unsecured)
Consolidation Loan and many more.

Contact US for more information about Loan offer and we will solve your
financial problem. contact us via email: muthooth.finance@gmail.com
Phone number: +917428831341 (Call/Whats app)
Mr. Mike Morgan
PRET 26. juuni 2022
Offre de prêt entre particulier prêt urgent demande de prêt ,
prêt entre particulier prêt sans frais ;prêt gratuit ;prêt sans justificatif ni banque ,
prêt en ligne ,recherche un prêt urgent ,prêt personnel ;
prêt d'argent en France /// Intéressé, Contacter : jocelynemauroy.fr@gmail.com

jocelynemauroy.fr@gmail.com

jocelynemauroy.fr@gmail.com

Mme Jocelyne Mauroy
Sandra LAPORTE 6. veebruar 2023
J'ai été victime d'une arnaque sentimentale d'une somme importante et une amie qui a aussi été victime de ce genre d’escroquerie m’a donné l'adresse d'un officier de Police d'un Organisme de lutte contre la cybercriminalité. Après avoir contacté le fonctionnaire de police et en suivant ses instructions, ces escrocs ont été arrêtés et tous les fonds que j'avais perdu m'ont été remboursés. Pour cela je vous invite tous, vous qui avez été victime de toute sorte d'arnaque de contacter cet argent de la police dont l'adresse mail est la suivante : 
 
 
Email:  jean-pierrebrau@oirccunit.com
catherine BOURGEAT 16. veebruar 2023
Tere proua/proua
Minu nimi on proua Catherine BOURGEAT.
Olles sertifitseeritud rahalaenuandja, on mul teatud finantseerimissumma, pakun lühi-, keskmise ja pikaajalisi laene vahemikus 2000 € kuni 8 000 000 € kõigile tõsistele ja ausatele madala intressimääraga 2% aastas. Olen valmis oma kliente rahuldama maksimaalselt 72 tunni jooksul pärast teie taotlusvormi kättesaamist. Huvi korral või lisateabe saamiseks võtke minuga e-posti teel ühendust.
email: catherinebourgeat.fr@gmail.com
catherine 16. veebruar 2023
Tere proua/proua
Minu nimi on proua Catherine BOURGEAT.
Olles sertifitseeritud rahalaenuandja, on mul teatud finantseerimissumma, pakun lühi-, keskmise ja pikaajalisi laene vahemikus 2000 € kuni 8 000 000 € kõigile tõsistele ja ausatele madala intressimääraga 2% aastas. Olen valmis oma kliente rahuldama maksimaalselt 72 tunni jooksul pärast teie taotlusvormi kättesaamist. Huvi korral või lisateabe saamiseks võtke minuga e-posti teel ühendust.
email: catherinebourgeat.fr@gmail.com
Patricia CARRIER 4. aprill 2023
Email : creditfinancier003@gmail.com

Votre rêve est de réaliser un projet et vous désirez faire un crédit mais toutes vos tentatives d'obtention de crédit ont été vaines.
Une opportunité s'offre à vous maintenant.
Pour tous vos besoins de crédit, veuillez adresser votre demande de crédit tout en faisant connaître le montant que vous désirez emprunter au service de crédit financier qui m'a aidé à avoir un prêt dans un bref délai.
Ils sont disponibles 24 heures sur 24 heures par email : creditfinancier003@gmail.com Leurs conditions d'offre de crédit sont très simples et accessibles à tout le monde.

Adresse à contacter : creditfinancier003@gmail.com
FABIANO DE SOUZA SANTOS 1. mai 2023
Bitcoini ja krüptovaluuta kaotamine võib olla laastav, eriti kui olete sellesse kogu oma raha investeerinud. Kõik arvasid, et krüptovaluutat on võimatu jälgida ja taastada. Annan teile teada, et Bitcoine ja kõiki teisi krüptovaluutasid saab õige teabe abil täielikult taastada. Mul vedas, et sattusin krüptoraha taastamise ettevõttele AILEEN CYBER , kes suutis tagasi saada kogu raha, mille ma krüptorahas kaotasin. Olen AILEEN CYBERi abi eest tänulik ja soovitan nende teenuseid kõigile, kes vajavad usaldusväärset ja usaldusväärset krüpto taastamise ettevõtet. AILEEN CYBER-iga saate ühendust e-posti teel: aileenbeacker@gmail.com
Piotr Ebroker 23. august 2023
Laenupakkumine kõigile tõsistele ja ausatele inimestele. Annan laenu alates 5000 € kuni 900 000 € intressimääraga 2% ja tagasimakse perioodiga 6 kuud kuni 10 aastat. Lisateabe saamiseks võtke minuga ühendust e-posti teel: challotloan@gmail.com
Endre 29. detsember 2023
Kas vajate mingit rahalist abi? Isiklikud laenud? Ärilaen? Hüpoteek? Ärilaen? Põllumajanduse ja projektide rahastamine? Väljastame laene 2% intressiga! Kontakt: (dakany.endre@gmail.com)

Kiire laenupakkumine.
Richard 13. veebruar 2024
vaja laenu? Kui jah, e-post:(richardcosmos5@gmail.com)

Kas olete mõnes finantskriisis? ja vajate laenu, siin on teile võimalus. Pakume igasuguseid teie valitud laene vahemikus 2000 eurot kuni 100 000 000,00 eurot intressimääraga 2%. huvitatud isikud peaksid meiega ühendust võtma selle e-posti teel (richardcosmos5@gmail.com)

Kiire laenupakkumine.
Richard 18. aprill 2024
Kas vajate kiiresti laenu? kas me anname eralaene? kommertslaenud? kodulaen? põllumajanduslaenud? hariduslaenud? Võlgade konsolideerimise laen? veoauto laenud? auto laenud? hotellilaenud? laenu refinantseerida? ja rohkem võlgu? laenud alustavatele ettevõtetele? .pakkume seda 2% intressiga! Võtke meiega ühendust aadressil (richardcosmos5@gmail.com)

Laenupakkumine
Service Juridique 13. mai 2024
Pour remédier aux préjudices financiers subis sur internet, l'Organisme International de Répression Contre la Cybercriminalité et la Brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information créés par les pouvoirs publics et en collaboration par Interpol mondial sont à la disposition de toute personne victime de toutes formes d'escroquerie sur internet. Contactez-nous directement à l'adresse suivante:interpol.victimearnaque@gmail.com / interpol.victimearnaque@gmail.comVotre plainte sera immédiatement prise en compte par nos experts et une procédure sera mise en œuvre de l'arrestation jusqu'au remboursement de la somme arnaquée y compris le dédommagement dans certains cas.
Service Juridique 13. mai 2024
Pour remédier aux préjudices financiers subis sur internet, l'Organisme International de Répression Contre la Cybercriminalité et la Brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information créés par les pouvoirs publics et en collaboration par Interpol mondial sont à la disposition de toute personne victime de toutes formes d'escroquerie sur internet. Contactez-nous directement à l'adresse suivante:interpol.victimearnaque@gmail.com / interpol.victimearnaque@gmail.comVotre plainte sera immédiatement prise en compte par nos experts et une procédure sera mise en œuvre de l'arrestation jusqu'au remboursement de la somme arnaquée y compris le dédommagement dans certains cas.