Digitaalsed uuringupunktid - kellele ja milleks?

Geoloogiline puurimine. Allikas: Inseneribüroo STEIGER

Valdavalt pärinevad meie teadmised maapõue kohta puuraukudest. Seoses maavarade leviku täpsustamisega rajatakse igal aastal sadu uusi uuringupuurauke. Alates 2021. aasta jaanuarist esitavad uuringute teostajad Maa-ametile osa andmeid
maardlate veebiliidese kaudu. Vabatahtlikelt on oodatud ka selliste uuringupunktide andmed, mis pole seotud maavarade uurimisega.

Aja kokkuhoid

Esmapilgul ehk tüütuna näiv toiming aitab pikemas plaanis aega säästa. Avalikus andmebaasis päringute teostamine on kindlasti lihtsam kui sama info otsimine erinevatest tekstidest ning sealt ümber kirjutamine. Kui seni sisestas uuringutegija andmed isiklikku faili ja lisas tabelid aruandele ning masintöödeldavat infot ei loodud, siis nüüdsest saab uuringupunktide üldandmed ja kirjeldused sisestada mall-faili. Peale malli alusel loodud failide üleslaadimist veebikeskkonda on võimalik sama info töödeldaval kujul alla laadida, vajadusel täiendada ja lõpptulemus aruandesse lisada. Laboriproovide andmed sisestatakse veebiliidese vormile, üles saab laadida proovide katseprotokollid ja fotod. Andmete masinloetava kogumise tulemusena ei lähe uuringutegija tehtud töö digimaailma jaoks enam kaotsi, vaid leiab ikka ja jälle korduvkasutamist.
Maardlate veebiliidese andmesisestusvorm koos malli alusel loodud uuringupunktide tabeliga

Kvaliteetsemad andmed

Veebiliideses rakenduvad automaatselt kontrollireeglid võimalike näpuvigade tuvastamiseks. Uuringupunktide kirjeldused tuginevad ühtsel stratigraafia klassifikaatoril, mis aitab tagada erineva päritoluga andmete ühiskasutuse ka aja möödudes.

Tuleviku võimalused

Meid ümbritsev keskkond, sealhulgas maapõu me jalge all, on kolmemõõtmeline. Maa-amet soovib järgnevatel aastatel pühenduda 3D lahenduste pakkumisele avalikes teenustes. Selleks on tarvis andmeid – mida rohkem ja kvaliteetsemaid, seda parem. Andmebaasidesse viidud uuringupunktide ja muu digitaalse info alusel loodame tulevikuarendustes pakkuda maapealsete ruumiliste lahenduste kõrval ka geoloogilisi 3D mudeleid koos kasutaja poolt tellitud mahuarvutuste, virtuaalsete läbilõigete ning teiste uuenduslike rakendustega.

Vaata ja loe lisaks

Uuringupunktide ja laboriandmete veebiliidese leiad siit.
Kasutusjuhendi, mall-faili ja muu info uuest veebiliidesest leiad Maa-ameti geoportaalist.

Vaata veebiliidese kasutamise tutvustust, mis võeti üles Maa-ameti geoloogia veebiteenuste infopäeval.

Autor

Ivo Sibul
Maa-ameti geoloogia osakonna nõunik

Toimetas Sander Olo
Eelmine
Osoonis hobigeoloog ja süvapuurimine Jõhvis
Järgmine
Geoloogiline sünergia Maa-ameti kaardirakendustes

Vastused puuduvad

Email again: