Eesti stratotüüpsed paljandid

Valminud on Eesti stratotüüpseid paljandeid koondav veebileht stratotuup.ut.ee.

Mis on stratotüüpne paljand?

Sügavamal paiknevate kivimikihtide kohta, mis maapinnal ei paljandu, saab teavet puursüdamikest, kuid nende puuduseks puurimise kõrge hind ja puursüdamikust saadava informatsiooni nappus. Seetõttu on just paljandid geoloogide töös hindamatu väärtusega. Paljandites avanevate erinevate kihtide liigestamise aluseks on kivimilised ehk litostratigraafilised üksused, mis on kirjeldatud ja nimetatud tüüpläbilõigete ehk stratotüüpide järgi.

2017. aasta suvel geoloogide poolt puhastatud vana Porkuni paekarjäär on samuti üks stratotüüpne paljand. Foto: Marko Kohv
2017. aasta suvel geoloogide poolt puhastatud vana Porkuni paekarjäär on samuti üks stratotüüpne paljand. Foto: Marko Kohv

Eelmine
Videolugu - geoloogid välitööl
Järgmine
Eesti ja Soome geoloogiateenistused sõlmisid esimese koostööleppe

Vastused puuduvad

Email again: