Eesti ja Soome geoloogiateenistused sõlmisid esimese koostööleppe

8. veebruaril toimus Rakveres Eesti Geoloogiateenistuse (EGT) ja Soome Geoloogiateenistuse (GTK) koostöös geoinfo seminar, mille lõpus allkirjastati vastastikuse mõistmise memorandum, Soome Geoloogiateenistust esindasid peadirektor Mika Nykänen, teaduse ja innovatsiooni valdkonna direktor Pekka Nurmi ja vanemteadur Jarmo Kohonen.

Seminari avaettekande tegi Eesti Geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo, kes tutvustas ülevaatlikult selle aasta 2. jaanuaril tööd alustanud asutuse ülesehitust, ülesandeid ja strateegiat. Seejärel oli osalejatel võimalus saada põhjalik ülevaade põhjanaabrite juures tegutseva GTK rollist ühiskonnas. Erilist rõhku pannakse GTK-s kui geoteaduslike andmete ja informatsiooni riiklikus keskuses kasutajate erinevaid vajadusi arvestavate digitaalsete andmebaaside arendamisele, millest sõltub geoloogilisele ekspertiisile toetuvate GTK poolsete lahenduste leidmine. GTK-s seiratakse pidevalt geoloogiliste andmete kättesaadavuse taset ja nende kasutamise oskust, struktuuriüksuste kompetentsi asutuses, tellijate vajadusi, rahastamise struktuuri ning koostöö võrgustikke ja partnereid. GTK visiooniks on luua uusi tehnoloogiaid hõlmavaid lahendusi, edendada valdkonna äritegevuse arengut ja riigi majanduse jätkusuutlikku kasvu.

Eesti riigi halduses oleva geoloogilise informatsiooni taset tutvustas seminaril Tartu Ülikooli geoloogia osakonna vanemteadur Jüri Plado. Geoloogilise informatsiooni haldamisest EGT-s rääkis geoloogilise kaardistamise ja informatsiooni osakonna geoloog Jekaterina Nezdoli ja geoloogilise kaardistamise seisu Eestis tutvustas geoloogilise kaardistamise ja informatsiooni osakonna vanemgeoloog Kuldev Ploom.

Seminari lõpus allkirjastati GTK ja EGT vahel vastastikuse mõistmise memorandum, milles osapooled kinnitasid oma huvi mõjutada positiivselt riikide majanduskasvu strateegilise planeerimise, tulemuslikkuse näitajate, juhtimise ja üldsuse teavitamise parimate tavade võrdlemise kaudu. Koostöös arendatakse tegevusmudeleid ja tööprotsesse, mis hõlmavad geoloogilist kaardistamist, geoinfosüsteeme, maateaduste meetodeid ja maavarade uurimist. Kompetentsust, ressursse ja infrastruktuuri teenuseid jagatakse teadusuuringute, projektipartnerluse, ühiste tegevuste (näiteks Helsingi–Tallinna tunnel) ja kolmandate isikute projektide raames. Kahe asutuse vaheline koostöö hõlmab ka piirkondlikke, Euroopa Liidu ja muid globaalseid algatusi, programme ning projekte.

Autor

Anne Põldvere (EGT teabespetsialist)

Toimetas: Aivo Averin


Eelmine
Eesti stratotüüpsed paljandid
Järgmine
TTÜ tehnoloogiakursus äratas noortes huvi maapõue võlude vastu

Vastused puuduvad

Email again: