TTÜ tehnoloogiakursus äratas noortes huvi maapõue võlude vastu

Neljal nädalavahetusel Tallina Tehnikaülikooli geoloogia instituudis gümnasistide talvekursusel maapõues toimuvat avastanud noored tõdesid, et täna saavad Eesti geoloogid end kogu maailmas proovile panna.

TTÜ geoloogia instituudis gümnasistide talvekursust korraldanud Kairi Põldsaare sõnul võttis ülikool maapõue uurimise tutvustamiseks kasutusse uusimad tehnilised vahendid, et noortes geoloogia ja mäenduse vastu huvi äratada. Nii said gümnasistid proovida tööd skanneeriva elektronmikroskoobiga, mudeldada 3D elukaid, lennutada karjääris droone ja uudistada maa-alustes käikudes kivimikihte, puurida Harku järve pinnast ning teha tööd geograafiliste kaartide andmebaasidega.

TTÜ proffessor Olle Hints noortele skanneerivat elektronmikroskoopi tutvustamas.

“Põnev oli näha, kuidas noorte silmad lõi särama võimalus ise keeruliste mikroskoopidega miljonite aastate vanuseid kivimeid uurida või maapõue sisemuses tegutsenud elukaid 3D-s liikuma panna ja mõista virtuaalreaalsuse tähtsust maapõuega seotud projektide kavandamisel - olgu nendeks näiteks Tallinna-Helsingi tunnel või fosforiidiuuringud,” rääkis geoloogia doktorant ja kursuste korraldaja Kairi Põldsaar. Tema sõnul oligi kursuse eesmärgiks anda noortele ülevaade erinevatest laboritöödest, IT-põhistest teaduslikest uurimismeetoditest ja teadmistest 3D-modelleerimise kohta läbi võimaluste neid teadmisi geoloogias ja mäenduses praktikasse rakendada.

Noored huvilised 3D mudelite maailmas

Kursusel osanud noored ei olnud samuti oma emotsioonide jagamisel tagasihoidlikud. Nii näiteks kiitsid nad Harku karjääris ja Astangu kaevanduskäikudes toimunud välitöödel saadud elamusi ja jagasid tunnustust maapõue ning virtuaalreaalsuse seoseid avanud õppejõule. Samas tõid gümnaasiuminoored välja, et veelgi rohkem oleksid nad tahtnud teada saada erinevate tuleviku-uuringute, näiteks nii kosmose geoloogia kui ka mineraloogia kohta.

Välitöödel tutvustati ka droonide kasutamise võimalusi

Selleks, et geoloogia ja mäenduse tulevikust paremat ettekujutust anda, kutsub TTÜ geoloogia instituut kõiki loodusteaduste- ja tehnoloogiahuvilisi gümnasiste 27. veebruaril TTÜ avatud uste päevale, et tutvustada geoloogia instituudis erinevate põnevate tegevustega uut maapõueressursside õppekava. Nii näiteks saavad noored osa lõhkamise demonstratsioonist ja ülevaate eriala rahvusvahelistest karjäärivõimalustest.

Välitööd ja ekskursioon sõjaaegsetesse maa-alustesse käikudesse Astangul

TTÜ geoloogia instituut kuulub tehnikaülikooli loodusteaduskonda ning ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.


 

Toimetas: Hardi Aosaar

Lisainfo:

TTÜ geoloogia instituut

geo@ttu.ee

5262227


Eelmine
Eesti ja Soome geoloogiateenistused sõlmisid esimese koostööleppe
Järgmine
Eesti Geoloogist saab Eesti Geograaf

Vastused puuduvad

Email again: