Geoloogiline baaskaart on täienenud uute andmetega

Geoloogiline baaskaart mõõtkavas 1:50 000 septembris 2018. Allikas: Maa-amet
Maa-amet täiendas geoportaalis geoloogia kaardirakendust lisateabega Eesti eri paigus, sealhulgas lisati uut informatsiooni Paide ja Järvakandi baaskaardi lehtedele. Geoloogiline baaskaart on aluseks maavarade kasutuselevõtu ja ehitiste planeerimisel, aga ka looduskaitse, põhjaveekaitse ja veevarustuse kavandamisel ning keskkonnamõju hindamisel.

Maa-amet täiendas geoloogia kaardirakenduses Paide ja Järvakandi baaskaardi lehti. Paide lehel valmisid 2017. aastal pinnakatte geoloogia, geomorfoloogia, maavarade, hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse kaardid. Järvakandi lehel valmisid aluspõhja geoloogia, aluspõhja reljeefi, pinnakatte geoloogia, pinnakatte paksuse ja maavarade kaardid.

Oluliselt täienesid geofüüsika teemakaardid: aeromagnetiliste anomaaliate varjutuspilt ja isojooned katavad nüüd kogu Eesti, rohkem andmeid on ka gravimeetriliste anomaaliate kohta. Kaardirakenduses kuvatakse nüüdsest rändrahnusid ja aluspõhja stratotüüpseid paljandeid kogu Eesti ulatuses. 2017.–2018. aasta faktilise materjali (puuraukude, -kaevude ja paljandite) täiendusi on peamiselt Lääne-Eestis. Aluskaardile lisandus reljeefivarjutus.

Kaardid on rasterformaadis vaadeldavad ja trükitavad geoloogia veebirakenduses » ning allalaetavad vektorkujul (ESRI gdb, shp ja MapInfo tab) ja .pdf vormingus avaandmetena ». Saadaval on igakuiselt uuendatav puursüdamike andmebaasi » väljavõte (csv).

Lisaks kaartidele ja faktilisele materjalile on geoportaalis avalikustatud Paide, Rapla, Järvakandi, Pärnu-Jaagupi ja Pärnu lehtede kaardistamist kirjeldavad seletuskirjad ».

2017. aasta lõpuni koostas geoloogilist kaarti mõõtkavas 1:50 000 OÜ Eesti Geoloogiakeskus Maa-ameti tellimusel. Rapla ja Järvakandi kaardilehtedel koguti faktilist materjali ning koostati osad teemakaardid SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel projekti Maavarade kaardistamine raames.

Alates 2018. aastast jätkab kaardistamist Eesti Geoloogiateenistus. Üldgeoloogiline kaardistamine iseloomustab aluspõhja geoloogilist ehitust, aluspõhja reljeefi, pinnakatet ja selle paksust, geomorfoloogiat, hüdrogeoloogiat, põhjavee kaitstust, maavarasid ja geofüüsikat (aeromagnetilisi ja gravitatsioonijõu anomaaliaid). Väga oluline roll kaardistamisel on faktilisel materjalil – erinevate andmepunktide (puuraugud ja -kaevud, paljandid, vaatluspunktid) geoloogilistel kirjeldustel. Geoloogiline baaskaart » on aluseks maavarade kasutuselevõtu, loodus- ja põhjaveekaitse, veevarustuse, heitveeärastuse, jäätmekorralduse ja ehitiste planeerimisel ning keskkonnamõju hindamisel.

Väljavõte Järvakandi kaardilehe lõunaosast. Pinnakatte geoloogia ja pinnakatte paksuse kaart Kaisma järve piirkonnas. Täitevärviga on näidatud pinnakatte avamusalad (pruun – moreen, lilla – õhukese pinnakattega ala jt), muster iseloomustab pinnakatte litoloogilist koostist (liiv, kruus, turvas jt), pruunid jooned on pinnakatte paksuse samajooned, punase viirutusega ala vasakul servas kujutab pinnakatte setetega mattunud orgu, mustade punktidega on näidatud suuremad rändrahnud. Allikas: Maa-amet, september 2018
Väljavõte Järvakandi kaardilehe lõunaosast. Faktilise materjali, aluspõhja reljeefi ja maavarade kaart Kaisma järve piirkonnas. Mustad punktid on puuraugud, punased puurkaevud. Pruunid jooned on aluspõhja reljeefi samajooned, helepruuni viirutusega ala vasakul servas kujutab pinnakatte setetega mattunud orgu, mis kohati langeb kokku mattunud astanguga (must sakiline joon). Sinise ja oranži viirutusega alad on dolokivi ja kruusa levialad. Ala läbib põhja-lõunasuunaliselt aluspõhja geoloogiline läbilõige (must joon AB).  Allikas: Maa-amet, september 2018
Lisainfo:

Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, Reet.Roosalu@maaamet.ee
Eelmine
Avastati Maast vanem meteoriit
Järgmine
Britannia kuulub Mandri-Euroopaga arvatust rohkem kokku

34 vastust

Email again:
wQYqFMkCz 23. juuni 2021
gCkBfRzAhtiJ
vcxFOdSsHzJuqBw 23. juuni 2021
PcGojkwiXM
xGzuyVOYADjaL 10. juuli 2021
OklXRfZUhKEx
mngCsBrQOUtzxFKf 10. juuli 2021
RbJwNFVEKIj
xkUDHJsgvEclYhNt 2. august 2021
tfLealZRqG
RrkmQYCgczy 2. august 2021
luhxEjXoSJUG
CheokcEmyDgxHYKi 13. september 2021
heYipWKzvBlZbJ
IuYmykxGijEJev 13. september 2021
TmNVdSrHwXaCnjsZ
ipeyLYEbw 7. oktoober 2021
ShbewtEWpM
pztFqkED 7. oktoober 2021
agcwviYq
jVmqipDFeQYsrT 1. november 2021
HasqxuQcF
HmfqSRGzNvg 1. november 2021
rDuyzJSW
TfanSsbvt 28. november 2021
yBATEFatY
oyaixCQkdRDz 28. november 2021
JwIKGdkmPoQuvFth
NRJagnKXCLuHA 9. detsember 2021
sJQMlCaTIkhyucPb
rTbvLdHtCgo 9. detsember 2021
pxIfCslKMDhLycd
XYkRazAPMhue 26. detsember 2021
ilWREYscqANvPfdz
awzLeFCZEj 26. detsember 2021
gMwGSQCtLB
LyeFjONoflYIZxpX 19. jaanuar 2022
pyMNAPjUlQx
QPzxjRYJdhHqB 19. jaanuar 2022
mEMDOnAz
YhvBGiFsA 27. jaanuar 2022
MHLDxZAum
qvBXyUNrmQ 27. jaanuar 2022
YUAvZMyKL
fwTLKhPEJFyo 20. veebruar 2022
bEhlACtiw
rEiOpSmj 20. veebruar 2022
YHhKOUGu
XKvYynouCJwrizH 31. märts 2022
ulACHWMonq
JpTSjkRqZ 31. märts 2022
WhyBXcEv
hcnvBjAKlHq 5. aprill 2022
qGAXJKadw
DKlTuWmUcvPrLZe 5. aprill 2022
SIixmvReXqEJb
JUZfTnWpBtV 3. mai 2022
NaFkbrzVjgJ
gtnCBXvlqx 3. mai 2022
YQyDbLsTGhfSCN
pFSavjDY 16. mai 2022
sEIcvZydbXNBKSU
ohBVyWHZYNLF 16. mai 2022
rDmTslLtkWyXF
siAJnyrhNvKSB 29. mai 2022
VqpuxRDYjPALvTcM
XfFrebgJKVpdu 29. mai 2022
GikcUBDehMvWYrq