Haljala viadukt. Paljandub Jõhvi alamlademe lubjakivi. Allikas: geocollections.info

OTSE - Konverents "Maavarade uuringud ja mäenduse perspektiivid"


16. ja 17. mail korraldavad Eesti Geoloogiateenistus ja Eesti Mäeselts ühisministeeriumis konverentsi "Maavarade uuringud ja mäenduse perspektiivid". Konverents on kutsetega.

Konverentsilt toimub reaalajas videoülekanne

 

Ajakava 16. mail

09.30 - 10.00 Registreerimine ja hommikukohv
10.00 - 10.15 Avasõnad
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman
10.15 - 11.00 Euroopa maavarasektori väljakutsed ja võimalused
Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi prof Michael Hitch
11.00 - 11.30 Eesti tulevikumaavarade uuringud rahvusvaheliste standardite alusel
Eesti Geoloogiateenistuse nõunik Heikki Bauert
11.30 - 12.00 Juhteksperdi (Competent Person) roll maavarauuringute läbiviimisel PERC standardi alusel
Euroopa Geoloogide Föderatsiooni asepresident Michael Neumann
12.00 - 12.30 ÜRO maavararessursi klassifikatsiooni (UNFC) rakendamine maavarauuringutel
Petradi projektidirektor Per Blystad (Norra)
12.30 - 13.00 Metalsete maavarade uuringud Eesti aluskorra kivimites
Eesti Geoloogiateenistuse geoloog Siim Nirgi
13.00 - 14.00 Lõuna
14.00 - 14.30 Eesti fosfaattoorme varude uuringud
Eesti Geoloogiateenistuse nõunik Marek Marksoo
14.30 - 15.00 Ehitusmaavarade varustuskindlus Harjumaal
Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog Sirle Liivamägi
15.00 - 15.30 Põlevkivi kaevandamise kõrvaltoodete kasutamine suurtel taristuprojektidel
AS Enefit Kaevandused tegevjuht Andres Vainola
15.30 - 16.00 Ehitusmaavarade kaevandamine - kas igaühe õigus või insenertehniline väljakutse
OÜ EMG juhatuse liige Jan Johanson
16.00 - 17.00 Arutelu teemal „Tulevikumaavarade uuringud ja mäenduse perspektiivid Eestis“
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maapõueressursside valdkonna juht Ene Jürjens, Eesti Geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo, Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura, AS Viru Keemia Grupi tehnikadirektor Meelis Eldermann ja Eesti Mäeseltsi juhatuse aseesimees Veiko Karu.
18.30 - 23.00 Pidulik õhtusöök Vaba Lava ruumides
(Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a/9, Tallinn)
Bussid õhtusöögile väljuvad ühisministeeriumi hoone juurest kell 17.30 ja 17.45

Ajakava 17. mail

09.30 - 10.00 Hommikukohv
10.00 - 10.30 Edukate maavarauuringute läbiviimise põhimõtted Rootsis
Rootsi Geoloogiateenistuse (SGU) mineraalsete ressursside osakonnajuhataja Kaj Lax
10.30 - 11.00 Kaasaegsed maavarauuringud Soomes – kuidas kaasata investoreid?
Soome Geoloogiateenistuse (GTK) maagi ja tööstuslike mineraalide üksuse juhataja Pasi Heino
11.00 - 11.30 TUKES – geoloogilisi uuringuid ja maavarade kaevandamist koordineeriv riigiasutus Soomes
Soome Ohutus- ja Kemikaaliagentuuri (TUKES) tööstuse ja kaevandamise üksuse juhataja Terho Liikamaa
11.30 - 12.00 Kohvipaus
12.00 - 12.30 Euroopa Geoloogide Föderatsioon (The European Federation of Geologists) – rakendusgeoloogide ühendus
Euroopa Geoloogide Föderatsiooni asepresident Michael Neumann
12.30 - 12.50 Maavarade uuringutel kasutatavad puurimismeetodid ja tehnilised lahendused
Massenza puurseadmete (Massenza Drilling Rigs) müügiosakonna esindaja Silvia Azzoni (Itaalia)
12.50 - 13.05 Konverentsi kokkuvõte.
Eesti Geoloogiateenistuse rakendusgeoloogia osakonna juhataja Tiit Kaasik


Konverentsilt toimub ka reaalajas videoülekanne, mida on võimalik jälgida Eesti Geoloogiateenistuse ja Eesti Mäeseltsi kodulehekülgedelt.

Lisainfo: info@egt.ee