IN MEMORIAM - Anto Raukas


Anto Raukas
(17.02.1935 – 19.04.2021)

Lahkunud on üks silmapaistvamaid Eesti geolooge läbi aegade – akadeemik Anto Raukas.

Anto õppis Tartu Ülikoolis aastatel 1953-1958 ja sai geoloogiainseneri diplomi geoloogilise kaardistamise ja maavarade otsimise erialal, aastatel 1958-1961 oli ta TA Geoloogia Instituudi aspirant. Anto Raukas kaitses teaduste doktori kraadi aastal 1973 ja tema doktoritöö teema oli „Eesti NSV liustikutekkeliste pinnavormide ja setete kujunemine" , samal aastal siirdus ta järeldoktorantuuri Kanadas Lääne-Ontario Ülikooli juures.

Anto erialaks oli põhiliselt kvaternaarisetete litoloogia ja stratigraafia, aga ka meregeoloogia, geomorfoloogia, keskkonnakaitse, suurjärvede geoloogia ja meteoriitika. Anto Raukas on kirjutanud 34 ja toimetanud üle 120 raamatu, avaldanud üle 500 teadusartikli, ligikaudu 800 lühiartiklit, üle 200 nõupidamiste teesi ja üle 800 publitsistliku ja populaarteadusliku artikli.

Anto panus kvaternaarigeoloogide järelkasvule on olnud hindamatu – ta on juhendanud 18 aspiranti, kellest 15 on kaitsnud kandidaadi- ja hiljem 5 doktorikraadi. Ta on juhendanud ka 5 kaitstud magistritööd ja ühte PhD-d. Anto oli teadustööde juhendajaks mitmetele legendaarsetele hilisematele teadlastele nagu Volli Kalm, Reet Karukäpp, Leili Saarse, Anatoli Molodkov, Jaan-Mati Punning, Elvi Tavast, Mati Ilomets ja paljud teised. Ta oli rahvusvahelise kvaternaarigeoloogide kogukonna liitja ja seltskonna hing.

Anto Raukas on pälvinud arvukaid preemiaid ja tunnustusi, sh 2015. aastal riigi teaduse elutööpreemia pikaajalise tulemusliku teadus ja arendustöö eest. Alates 2005ndast aastast oli Anto Eesti Geoloogia Seltsi auliige.

Puhka rahus, Anto.

Eelmine
Geoloogiline sünergia Maa-ameti kaardirakendustes
Järgmine
Hannah Mikenberg sai õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Eesti geoloogi eripreemia

Vastused puuduvad

Email again: